Svěcená voda a co s ní dělat …

svecena-voda

SVATÁ VODA

Svěcení vody má svůj původ v prvních stoletích křesťanství, o čemž svědčí starověké písemné prameny, jako apoštolské listy. Nicméně, tehdy nebylo zavedené pravidlo, kdy, kde a jak se provádí …


 

Církevní rituály

V rituálech byly určité rozdíly. Všechny však měly společné to, že posvěcení vody se provádí pomocí určitých modliteb, vzýváním Ducha svatého, jakož i křížovým požehnáním a ponořením do vody Krista, které dodnes tvoří prvky každého posvěcení. Dnes známe dvojí posvěcení vody: velké a malé.

Velké posvěcení se provádí dvakrát ročně v den (Zjevení Páně) a Velikonoční vigilie, ve kterém si připomínáme křest Ježíše Krista v řece Jordán. Malé posvěcení vody se provádí při různých příležitostech, při jiných církevních svátcích a obřadech, a dokonce i na žádost jednotlivých věřících – kdykoli a kdekoli: v domě, na poli, na zahradě atd. ( také nazývaná jako voda křestní ).

 

Uchování svěcené vody

Jak dlouho je možné uchovávat Svatou vodu, zejména ta, která je zasvěcena v den kříže, Zjevení Páně a Velikonoc? Co se stane se starou, když se další rok posvětí nová voda?

Odpověď přináší lidové tradice a zvyky, neboť v církevních knihách není předepsáno, jak s vodou dále naložit. Proto je církev mlčky přijala, a tyto zvyky získaly tradiční hodnotu, jako i u mnoho dalších věcí, které jsou v církvi dodržovány prostřednictvím tradice.

Takže, zbylá posvěcená voda se vylije do studny, řeky nebo květin, zkrátka na takové místo, kde nebude vystavena šlapání a znesvěcení. Ale pokud máte místo pro její uchovávání v lahvích, můžete si je i takto neomezeně uchovat.

Bez ohledu na to, jak dlouho je voda uchovávána, neztrácí svou osvěžující milost ani se nekazí. Mezi lidmi jsou i tací, kteří uchovávají svěcenou vodu i po třicet let ( nebo déle ).


 

Jiné využití

Svěcená voda má své využití při všech žehnáních, např. adventního věnce, poutníků, pokrmů atd, ale také při pořádání šamanských rituálů, v exorcismu a magii.

 

 

Copyright © 2020–2023 anipiip.com | Designed by Webycrea & Comkli.com