Povinná školní docházka

Povinná školní docházka jen na 3 roky

Rodič by měl nést plnou zodpovědnost za vývoj svého potomka, do kterého spadá i vzdělanost, socializace a výchova …


Povinná školní docházka

Nedávno jsme četli článek na internetu, kde se jeho autoři marně snažili vysvětlit svůj názor na zbytečnou povinnost školní docházky (s nímž, mimochodem, souhlasíme). Zastávali názor, že každé dítě je jiné a výuka je zbytečně škatulkována. Zároveň podporovali i moderní, alternativní výuku.

Bohužel, máme ve zvyku přečíst si také komentáře čtenářů k daným článkům. Proč bohužel? K našemu překvapení, většina těchto komentářů začala autory článku hanit.

My věříme, že dnešní školy potlačují dětský potenciál a individualitu, přirozený vývoj. Do známkování často spadají i věci, které by  se rozhodně známkovat neměly, např. schopnost dítěte psát čitelně, správná a srozumitelná výslovnost, kreslení, tělocvik, zpěv …  Podle zkušeností a názorů mnoha rodičů, děti jsou školou stresované, mají strach z učitelů, především zapomenutých domácích úkolů.

Domácí úkoly

Pohodlné řešení pro učitele, nikoliv pro rodiče a děti. Většina dětí již nějakou dobu nezažila den bez domácího úkolu, přestože ve škole ten den strávily třeba i šest hodin. Jsou unavené, fyzicky i psychicky, těší se domů na odpočinek. Místo zaslouženého relaxu musí napsat řadu domácích úkolů, učit se na písemky, popř. ještě číst povinnou četbu. A nebudeme si nic nalhávat, často je k tomu zapotřebí i zapojení rodičů. Školní povinnosti by se měly vztahovat pouze na dobu výuky. Ještě nevidíte, že je něco špatně? Jdeme dál …

Délka povinné školní docházky

Devět let základní školy nám přijde zbytečně dlouhá doba. Jaký je k tomu důvod, myslíme skutečný? Základní učivo, které by měl ovládat asi každý, se zbytečně protahuje na několik let, neboť učivo základních škol zahrnuje i spoustu ne každému potřebných předmětů. Tyto předměty navíc jen málokomu utkví v paměti. Navíc, doba se neustále modernizuje a některé kdysi podložené skutečnosti, jež nás učili, jsou dnes vyvráceny nebo pozměněny. Ideálním takovým příkladem je třeba i změna pravidel českého pravopisu.

Umíme si představit povinnou školní docházku pro děti v rozmezí od 4 do 12 let a po dobu tří let, s možností domácí výuky. Děti by se učily povinné předměty, tj. číst, psát a počítat. Další rozvoj dětí by byl podporován v podobě výukových kurzů s možností online vzděláváním s potvrzením o úspěšném ukončení daného kurzu.

Je to moje dítě

Rodič by měl nést plnou zodpovědnost za vývoj svého potomka, do kterého spadá i vzdělanost, socializace a výchova. Stát či škola by měly zasahovat až v takových případech, kdy dojde k závažnému selhání rodičů. Stejně tak si ale rodiče často neuvědomují, že škola není místem, kam své dítě odložit, abychom měli čas na budování své vlastní kariéry. Najděte kroužky, zajistěte jim hlídání … Jejich vzorem máte být vy, ne učitelky a spolužáci.


 

Naše závěrečné doporučení

Přestaňte už konečně týrat děti známkami! Mnohem více stresují rodiče, než děti. Raději žáky motivujte a podpořte jejich přirozenou zvídavost a chuť se vzdělávat.

Copyright © 2020–2023 anipiip.com | Designed by Webycrea & Comkli.com