Co o vás prozrazuje japonský horoskop

japonský horoskop

 

Japonský horoskop

Podle japonské vědy o shodných osudech Kigaku dostal každý z nás při narození jednu z devíti hvězd, které označují naši postavu a stávají se naším průvodcem životem.

  


 

Najděte svou hvězdu

Je to velmi snadné. Sečtěte poslední dvě číslice roku vašeho narození. Pokud je součet dvouciferné číslo, součtem těchto dvou číslic získáte jednociferné číslo. Poté toto číslo odečtěte od čísla 10 a získáte své hvězdné číslo „K“.

Vzorec pro rok 1989:

8 + 9 = 17
1 + 7 = 8
10 – 8 = 2
Vaše K číslo je 2.


 

1. Bílá voda

Lidé narození v tomto znamení se vyznačují přizpůsobivostí a relaxací. Jsou příjemní, a proto ve společnosti oblíbení. Na druhé straně mohou mít problémy s nezávislostí, vytvářením vlastní svobody a často je trápí nejistota.

V mládí proto mohou mít problémy s životním prostředím, ale také sami se sebou. Stabilita k nim přichází s věkem, kdy se jejich tvůrčí talent a znalosti plně projeví, takže čím jsou starší, tím jsou spokojenější se životem. Je možné, že v dospělosti zažijí uznání a úspěch.

Někdy vědí, jak se chovat k ostatním trochu bez projevu zájmu, ale umí velmi dobře naslouchat a zachovávat jejich tajemství. V lásce jsou docela aktivní a touží po změně. Vykazují velký zájem o opačné pohlaví a jsou náchylní k častým změnám partnerů. Přesto si podrobnosti svého soukromého života nechávají pro sebe.

 

2. Černá země

Jsou to jedinci báječné povahy, jsou vyrovnaní, nenápadní a starají se o lidi kolem sebe. Nejsou nakloněni činit nezávislá rozhodnutí, takže fungují nejlépe jako týmoví hráči, spolupracovníci na různých projektech, které vyžadují trpělivost a flexibilitu.

Jsou to velmi dobří pracovníci, přesní a extrémně zaměření na práci, není snadné je rozptýlit. Lidem narozeným v tomto znamení se často a bez spěchu, pomalu a bezpečně podaří uskutečnit to, co se rozhodli udělat.

Jsou od přírody trochu idealističtí a v každodenním životě mohou být proto trochu nepraktičtí. Rodina a manželství jsou pro ně nesmírně důležité a jsou spolehliví. Emoce rozhodně neberou na lehkou váhu.
  
 

3. Světle zelené dřevo

Jsou to lidé plní energie, dětinští  a zvědaví, takže si vedou skvěle v kreativních nebo společensky užitečných zaměstnáních. Jsou veselí a aktivní, vždy připraveni na nové výzvy. Během práce vědí, jak se rychle unavit a nesnesou monotónnost, která jim vysává z těla pozitivní energii. Jednotlivci narození v tomto znamení často dosáhnou úspěchu do 30 let.

V duši jsou romantičtí idealisté a v lásce jsou většinou šťastní. Rodina je pro ně velmi důležitá, velmi si ji váží a rozvíjejí rodinné vztahy. Je pro ně důležité mít dobré vztahy s ostatními, takže se toho i snaží dosáhnout. Rádi lidem pomáhají, ale jsou i tací, kteří jejich laskavost využívají.

Jsou to lidé mimořádně pozitivní povahy, i když jsou si vědomi, že nemohou vždy každému důvěřovat. Tento optimismus je však znovu motivuje k tomu, aby se na život dívali pozitivně a na svou oběť jako na něco smysluplného.

 

4. Tmavě zelené dřevo

Osoby narozené v tomto znamení jsou nesmírně ambiciózní a praktické. Úspěchu v podnikání obvykle dosahují ve věku 40 let, později vědí, jak zvolit klidnější životní styl. Jsou od přírody srdeční a příjemní, takže je lidé milují.

Vždy se snaží nikomu neublížit, i když jsou nuceni někomu říkat něco špatného a negativního. Dávají si pozor na intriky a drby a je pro ně nesmírně důležité, co si o nich ostatní myslí, chtějí mít dobré vztahy.

Mají tendenci pozorně naslouchat ostatním, ale nemají sklon mluvit otevřeně o svých vlastních emocích. Je pro ně velmi důležitá svoboda a nezávislost, a to jak po stránce hmotné, tak po stránce lásky. Často postrádají dobré milostné příležitosti.
  
 

5. Žlutá země

Jsou to lidé se silnou individualistickou osobností, kteří jsou náchylní k soutěžení a nechtějí být nikým vedeni. Velmi si cení čestnosti a upřímnosti a netolerují marné rozhovory a diskuse. Nemají problém otevřeně a přímo vyjádřit své vlastní názory.

Pokud jde o rozhodování, jsou moudří a opatrní, nikdy se nerozhodnou, aniž by o tom nejprve dobře přemýšleli. Jakmile se rozhodnou, bude těžké jejich rozhodnutí změnit. Úspěch ve středním věku často zažívají tím, že dělají to, co mají rádi.

Jelikož se jedná o jedince, kteří žijí velmi dynamicky a jsou často pod velkým tlakem, mají tendenci pravidelně ustupovat do ticha bez davů a ​​hluku, aby se uvolnili, meditovali a dobili pozitivní energií. Jsou velmi citliví, jsou věrní svému partnerovi, ale také trochu majetničtí.

 

6. Bílý kov

Lidé narození v tomto znamení mají výjimečnou schopnost sebeovládání, jsou nezávislí, seriózní a důslední. Mají tendenci bojovat o nejvyšší pozice a neodpočívají, dokud nedosáhnou cíle, který si stanovili, jen pak jsou šťastní. Úspěch se dostavuje častěji v pozdějších letech než v mládí.
  
Na druhou stranu nejsou příliš adaptabilní na nové situace a mají problémy s otevřeností, proto se často setkávají s problémy ve vztazích s jinými lidmi. Mají tendenci vyhýbat se novým prostředím i novým známostem a cizím lidem, zejména pak těm, kteří v nich způsobují nejistotu a nedůvěru.

Pro tyto jednotlivce není láska nejdůležitější věcí v životě, ale když mají partnera, vědí, jak se chovat žárlivě a majetnicky.

 

7. Červený kov

Jedná se o velmi talentované lidi plné různých nápadů, kteří jsou náchylní k rychlému myšlení a snadnému rozhodování. Spoléhají na své silné stránky a schopnosti.

Mohou působit zbrkle, zejména pro ty, kteří je neznají dobře, ale zdráhají se bezohledně riskovat. V mládí se většinou osamostatní a vrchol jejich kariéry nastává po čtyřicítce.

Jsou velmi společenští – zkušení mluvčí, což jim usnadňuje cestu k úspěchu. Také se snadno přizpůsobí různým situacím a různým skupinám lidí. Nikdy se v lásce nenudí, jejich milostný život je bohatý, i když jsou docela vybíraví. Jakmile si tato osoba najde svou spřízněnou duši, podlehne jejímu obecně rozhodujícímu vlivu na život.

 

8. Bílá země

Pod tímto znamením se rodí lidé, kteří usilují o dokonalost. Mottem života je pro ně ve všem dosáhnout toho nejlepšího. Tito jedinci jsou astrology přirovnáváni k Fénixovi, protože mají určitou moc ovlivnit svůj vlastní osud – znovu povstat z popela do nepředstavitelných výšin.

Jsou od přírody klidní, vážní, přemýšliví a pevní a nemají sklon ustupovat životním problémům. Také od mladého věku mají tendenci vyvíjet velké úsilí k dosažení cíle, který si představovali. Úspěchu dosahují postupně, pomalu ale jistě, a to díky své vlastní práci, úsilí a vytrvalosti.

V lásce jsou náchylní k hlubokým, upřímným a dlouhým vztahům. Nevybírají si partnera lehce, a když najdou toho pravého, je to láska na celý život.
  

9. Fialový oheň

Jedná se o aktivní a kvalifikované jedince, kteří se zdají mít nějaký magnet přitahující bohatství. Mají povrchní povahu, i když se to na první pohled nezdá. Jsou to lidé, kteří obecně nemají trpělivost ani vůli analyzovat a dostat se k jádru věci.

Řeší dilemata impulzivně, bez velkého přemýšlení, což nakonec vede k tomu, že často litují svých činů. Nejsou nakloněni napravit své chyby, raději by to ignorovali, všeho se vzdali a věnovali se něčemu jinému.

Je pro ně obtížné nést kritiku, ale u ostatních velmi snadno najdou nedostatky. Jsou docela zaneprázdněni sami sebou a často jsou zatíženi vztahy ve své rodině, jako by se celý svět točil jen kolem nich. Mají sklon vést bohatý společenský a soukromý život, ale nikde se nezdržují dlouho. Pokud se jim nepodaří najít životního partnera v harmonickém manželství, často a rádi se toulají.


 

zdroj: 24sata

  

Copyright © 2020–2023 anipiip.com | Designed by Webycrea & Comkli.com