Koronavirus Covid-19 Neodborně

AniPiip

Držte si dvoumetrový odstup od ostatních.
Těžko proveditelné. Paní pokladní by asi nepochopila, proč po ní házím ze dvou metrů brambory a zbytek nákupu. Koronavirus Covid-19 a předběžná opatření v praxi …

Koronavirus Covid-19 a předběžná opatření

Samozřejmě, koronavirus Covid-19  rozhodně nebereme na lehkou váhu. Sami jsme poměrně vystrašení a nechceme si ani představit, jaké to ještě může a bude mít následky. Snad proto vznikl tento článek, kde jsme se s vámi jen chtěli podělit o trochu černého humoru v souvislosti na předběžná opatření…

Již několik dnů čteme různé články zabývající se zdravotní hrozbou koronaviru jménem Covid-19. Nejsme žádní odborníci, kteří by byli blíže seznámeni s touto problematikou. Člověk ale nemusí být génius, aby si všiml, že nám občas “cpou do hlavy blbosti“.  V souvislosti s kdejakými publikovanými doporučeními, jak omezit možnost šíření a nákazy jmenovaným koronavirem, jsme pro vás sestavili 5 nejzajímavějších bodů, k nimž bychom rádi řekli své…

Myjte si často a důkladně ruce

Jistě, souhlasíme. Ovšem, jak je známo, virové infekce se šíří i jinými způsoby. Jestliže mi někdo při kýchnutí prskne do obličeje, můžeme si jej čistýma rukama nanejvýš tak otřít. A nezapomeňme si pak ty ruce znovu důkladně umýt, nejlépe v tramvaji nebo na veřejných záchodcích…

Neshromažďujte se

Určitě. Ale dostaneme v práci každý svou kancelář, do níž se dostavíme vlastní chodbou, výtahem, dopravním prostředkem?

Držte si dvoumetrový odstup od ostatních

Těžko proveditelné. Myslíme, že paní pokladní by asi nepochopila, proč po ní házím ze dvou metrů brambory a zbytek nákupu…

Pokud jste navštívili zasaženou oblast, zůstaňte v dobrovolné domácí karanténě

Jak máme vědět, kde dnes není zasažená oblast? Nebo kdo není potencionálním nosičem nákazy? Máme sledovat sousedy a jejich cestovní anamnézy? Víte co, buďme doma všichni …

Ptejte se dětí ve škole, kde byly o prázdninách

Nestačí, že si veškeré předchozí body se školní docházkou poněkud protiřečí? Navíc, není na tyto otázky “až po návratu dětí do školy“ trochu pozdě? Jako učitelka se svých žáků zeptám, tři z nich mi sdělí, že byli v zasažených oblastech. Usoudím, že jsou potenciálními pacienty vysoce nakažlivého virového onemocnění, kteří však i tak mají právo na vzdělání. Ale co, alespoň vzbudím v ostatních dětech a učitelích strach s těmito dětmi být v kontaktu a sama si budu jistě držet odstup. Vzduch ve třídě a společných prostorách školy k tomu rovněž donutím…

Komentáře

Next Post

"Koupeme se v kravském trusu"

200 lidí pilo kravskou moč, aby zabránilo nákaze koronavirem Hinduistická skupina v Novém Dillí uspořádala […]
lék na koronavirus