Aplikace na diagnostiku žloutenky?

AniPiip

aplikace - žloutenka

 

Mobilní aplikace, která umožňuje diagnostikovat žloutenku u novorozenců


Jak někteří vědci uvádí, mobilní aplikace, která uživatelům umožňuje otestovat oči novorozenců na žloutenku, by mohla být účinnou a levnou metodou záchrany tisíců životů.

 

Žloutenka

je infekční onemocnění jater, který způsobuje žloutnutí kůže a bělma očí. Způsobuje 114 000 kojeneckých úmrtí na celém světě, trvalá postižení u 178 tisíc případů.

Žloutenka je způsobena nadměrnými hladinami bilirubinu – chemické sloučeniny, která je produkována obvyklým rozkladem červených krvinek. Většina případů je neškodná, ale v některých případech může neurotoxická forma bilirubinu proniknout do mozku a způsobit smrt nebo mozkovou obrnu, poškození sluchu a zraku.

V porodnicích se u novorozenců s podezřením na žloutenku, provádějí krevní testy. Problém je, že v mnoha případech se objevuje později po propuštění.

Tři čtvrtiny případů se vyskytují v jižní Asii a subsaharské Africe, což znamená, že výsledky této experimentální studie vědců z University of London, zveřejněné v časopise PLOS ONE, mohou být velkým přínosem pro zdravotnické pracovníky v chudších částech světa.


V mnoha částech světa se porodní asistentky a zdravotní sestry spoléhají při odhalování žloutenky pouze na svůj zrak, tj. vnější příznaky, což je, samozřejmě, nedostačující a nespolehlivá metoda.

“Naše metoda poskytuje mnohem přesnější odhad a zaručuje, že závažnější případy nezůstanou bez povšimnutí. Očekáváme výsledky rozsáhlejší studie, ale jsme přesvědčeni, že aplikace může zachránit tisíce životů,” uvedl hlavní autor studie, Terence Leung.


novorozenec - žloutenkaV této malé studii vědci vyfotografovali 37 novorozenců, kteří byli podrobeni krevnímu testu. Fotografie byly poté zpracovány a upraveny tak, aby se eliminovalo zkreslení způsobené světlem pozadí a bylo možné stanovit hladinu bilirubinu pouze na základě barvy bělma.

Výsledky byly poté porovnány s výsledky krevních testů. Algoritmus přesně identifikoval všechny případy, které vyžadovaly léčbu, ale poněkud méně úspěšně rozlišoval ty, které ji naopak nevyžadovaly.

Míra úspěšnosti je srovnatelná s bilirubinometrem, ručním zařízením, které měří hladinu bilirubinu a je doporučeno k použití porodním asistentkám. Jedno takové zařízení stojí kolem 6 000 USD.

V současné době je aplikace testována na mnohem větším vzorku, konkrétněji na více než pěti stech dětech v Ghaně. Vědci stále pevně věří v úspěšný vývoj této mobilní aplikace.


 

Komentáře

Next Post

Filmy a Seriály | Lidé pod schody (1991)

“Tatínek jim uřízl zlobivé části…”   Lidé pod schody lehký horor s prvky humoru | […]
Lidé pod schody