AKTUÁLNĚ | Covid 19 v Chorvatsku a nová opatření

AniPiip
Zobrazeno: 880

Téma: covid 19, virus, zdraví, pandemie, epidemie, zahraničí, zprávy, hranice, koronavirus,

chorvatsko-covid-hranice-dovolená

Covid 19 v Chorvatsku – Aktuální situace kolem koronaviru

Covid 19 je přetrvávajícím celosvětovým problémem. Riziko nákazy se zdá být stále vyšším, informace a statistiky, kterých se nám všude na internetu dostane, jsou mnohdy napadány čtenáři v komentářích coby zkreslující. Jak to bude, co nás čeká, zda se virus postupně vytratí či se s ním naučíme žít … To jsou otázky, které trápí většinu z nás.

Odpověď, bohužel, nemáme ani my. Můžeme vás ale seznámit s aktuální situací v Chorvatsku, které se v posledních dnech potýká s jeho doposud rekordními nárůsty evidovaných nakažených covidem 19.


 

Turistů v Chorvatsku přibývá, s nimi i počet nakažených

Tak zněl titulek článku, který jsme zveřejnili před několika dny. V té době se zveřejňovaly denní statistiky v průměru kolem 10 nových případů.

Před několika dny Chorvatskem otřásla zpráva, která ohlásila přes 100 nových případů za 24 hodin, a stejně tak je tomu i poslední dva dny. Předevčírem jich bylo 116, včera se číslo navýšilo až na 140, což byl pro Chorvatsko dosavadní rekord (dnešní statistika hlásí 50).

Nejhůře jsou na tom Záhřeb, Osječko-baranjska a Splitsko-dalmatinska župa.


 

Zavírání v Chorvatsku

Chorvatský ministr zdravotnictví V.Beroš se měl nechat slyšet, že Chorvatsko nehodlá opakovat počáteční scénář, kdy se díky protiepidemiologickým opatřením zavřely kavárny, obchody atp. Dle ministra by taková situace zapříčinila maximální, pro Chorvatsko až smrtící pád ekonomie. Přesto se ale zavádí některá z nich:

Nová pravidla pro shromáždění nad 100 lidí

Organizátoři, kteří zaregistrovali shromáždění v souladu se zákonem o veřejném shromažďování, nejsou povinni podat toto oznámení Ředitelství civilní ochrany.

Pořadatelé shromáždění, kterých se zúčastnilo více než 100 účastníků, jsou rovněž povinni vést písemné záznamy o účastnících v souladu s pokyny a doporučeními Chorvatského institutu veřejného zdraví. Pořadatel je povinen uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 14 dnů.

Během shromáždění jsou všichni účastníci povinni dodržovat obecná protiepidemická opatření a zvláštní doporučení a pokyny Chorvatského institutu veřejného zdraví.

Je-li zjištěno, že jeden z účastníků je nakažen virem SARS-CoV-2, je organizátor shromáždění povinen předložit záznamy územně příslušné službě civilní ochrany ředitelství civilní ochrany prostřednictvím e-mailu centra kraje 112 a jejich seznam je přiložen k rozhodnutí .

Kontrolu provádění rozhodnutí a dodržování doporučení a pokynů CNIPH budou provádět týmy, do nichž bude zapojen jeden inspektor ředitelství civilní ochrany a jeden policista. Vedoucí týmu je inspektorem ředitelství civilní ochrany a vedoucí regionálních úřadů civilní ochrany mají na starosti koordinaci práce týmů podle rozhodnutí chorvatského velitelství civilní ochrany, které podepsal 10. července vedoucí štáb, místopředseda vlády a ministr vnitra Davor Božinović.

Před a po registraci by si měl návštěvník dezinfikovat ruce. Účastník shromáždění svým podpisem potvrzuje, že změřil svou tělesnou teplotu a že není vyšší než 37,2 ° C, že se cítí dobře a že nemá žádné rodinné příslušníky v izolaci, že nepobýval v zahraničí v posledních 14 dnech, nebo prohlášení o negativním PCR testu, ne staršího než 48 hodin. Dále pak, že za posledních 14 dnů neměl kontakt s osobou infikovanou virem SARS-CoV-2 a že nemá žádné z následujících příznaků: horečka, kašel, dušnost, bolest v krku, výtok z nosu nebo ztráta čichu.

Všichni účastníci shromáždění a zaměstnanci poskytovatele služeb jsou povinni měřit svou tělesnou teplotu při vstupu. Pokud je vyšší než 37,2 ° C nebo pokud se člověk cítí nemocný nebo má nějaké příznaky nemoci (vztahuje se na všechny příznaky a příznaky nemoci, nejen na onemocnění dýchacích cest), nemůže se shromáždění účastnit.

Existují i ​​jiná přesná pravidla, třebaže jídlo a pití by se mělo podávat výhradně na stole před hostem, a každý účastník / tanečník musí mít prostor čtyři čtvereční metry pro dodržení odstupu. Potřesení rukou, objímání a líbání je zakázáno.


 

Povinnost nošení roušek

Od pondělí 13.07.2020 platí rovněž rozhodnutí o nezbytném opatření povinného používání obličejových masek nebo lékařských masek.

Rozhodnutí zavádí povinnost nosit tyto masky během epidemie, v některých případech budou tedy masky povinné. Musí je používat:

– zaměstnanci zdravotnických zařízení a osoby navštěvující pacienty, pokud jsou návštěvy povoleny
– řidiči a cestující ve veřejné dopravě
– zaměstnanci v obchodě a zákazníci během jejich pobytu v obchodech
– zaměstnanci ve stravování, kteří přicházejí do styku s hosty nebo se jinak angažují při podávání a přípravě jídel, nápojů…
– další osoby, které jsou povinny tak učinit podle zvláštních pokynů a doporučení Chorvatského institutu veřejného zdraví

Rozhodnutí nabývá účinku v pondělí 13. července a sankce za porušovatele ještě nebyly oznámeny.


 

Uzavře Chorvatsko hranice?

Od soboty 11.července 2020 jsou opět zavedená nová, přísnější pravidla na chorvatských hranicích.

Chorvatský ústav veřejného zdraví zveřejnil doporučení a pokyny pro osoby překračující státní hranice Chorvatské republiky a pokyny pro zdravotní dozor osob vstupujících do Chorvatska ze třetích zemí.

Rozhodnutí o dočasném zákazu překračování hraničních přechodů Chorvatské republiky zakazuje nebo omezuje překračování hraničních přechodů osob s vyloučením občanů EU (bez ohledu na místo pobytu), schengenského prostoru a zemí schengenského prostoru, jakož i jejich rodinných příslušníků a státních příslušníků třetích zemí. země, které jsou dlouhodobými rezidenty.

Dočasný zákaz vstupu do Chorvatské republiky ze třetích zemí se nevztahuje na zdravotnické pracovníky, zdravotnické výzkumníky a spolupracovníky, pečovatelské pracovníky pro seniory a osoby vyžadující naléhavé lékařské ošetření. Nevztahuje se rovněž na přeshraniční pracovníky, dopravce zboží a další dopravní personál v nezbytném rozsahu a diplomaty, policisty při plnění jejich povinností. Nevztahuje se ani na útvary a týmy civilní ochrany, personál mezinárodních organizací a mezinárodní vojenský personál při výkonu jejich funkcí.

Dočasný zákaz vstupu do Chorvatské republiky ze třetích zemí se nevztahuje na tranzitní cestující, osoby cestující z turistických nebo jiných obchodních důvodů nebo osoby, které mají jiný hospodářský zájem, a osoby cestující za vzdělávacími účely. Nevztahuje se ani na osoby, které cestují z naléhavých osobních důvodů, například vlastní nemovitost v Chorvatské republice nebo mají jiné naléhavé osobní důvody.

Dočasný zákaz vstupu do Chorvatské republiky ze třetích zemí se nevztahuje na cestující v tranzitu, osoby cestující z turistických nebo jiných obchodních důvodů nebo s jiným hospodářským zájmem a osoby cestující za vzdělávacími účely. Nevztahuje se na osoby, které cestují z naléhavých osobních důvodů, například vlastní nemovitost v Chorvatské republice nebo mají jiné naléhavé osobní důvody.


 

Izolace po dobu 14 dnů nebo 7 dnů s negativním výsledkem

Pro všechny osoby vstupující do Chorvatské republiky ze třetích zemí je na základě osvobození od zákazu překračování hranice pro osoby cestující z naléhavých osobních důvodů povinný zdravotní dohled se 14denní karanténou / izolací. Karanténa / samoizolace může být zkrácena na sedm dní, pokud si člověk zajistí výtěry nosu a krku na vlastní náklady sedm dní po vstupu do Chorvatska a obdrží negativní PCR test na Covid 19.

Povinnost samostatné izolace pro osoby vstupující do Chorvatské republiky ze třetích zemí se nevztahuje na zdravotnické pracovníky, zdravotnické výzkumné pracovníky a spolupracovníky, pečovatelské pracovníky pro seniory, osoby vyžadující lékařské ošetření v naléhavých případech, přeshraniční pracovníky, přepravce zboží a další dopravní personál v rozsahu nezbytné, diplomaté, policisté při výkonu jejich povinností, služby a týmy civilní ochrany a personál mezinárodních organizací a mezinárodní vojenský personál při výkonu jejich funkcí.

U tranzitních cestujících pohraniční policie po vstupu do země zkontroluje, zda opustili území Chorvatské republiky do 12 hodin. Toto pravidlo lze použít pouze v případě, že se jedná o výstup z Chorvatské republiky do sousední země, která mu umožní vstoupit.

Osoby vstupující do Chorvatské republiky z důvodu cestovního ruchu nebo z jiných obchodních důvodů nebo které mají jiné ekonomické zájmy, a osoby cestující za vzděláním, budou mít možnost vstoupit do Chorvatska bez povinnosti samostatné izolace po předložení negativního testu PCR nosních a krčních výtěrů na SARS-CoV-2, který není starší než 48 hodin, tj. s povinností 14denní karantény / samoizolace, pokud nemají uvedený negativní výsledek testu PCR.

Osoby vstupující do Chorvatska bez povinnosti izolace jsou povinny dodržovat opatření během prvních dvou týdnů svého pobytu v Chorvatsku.

Během prvních 14 dnů od vstupu do Chorvatské republiky by mělo být opouštění ubytovacího zařízení omezeno na nezbytné (provedení práce, pokud je uveden takový důvod pro vstup do Chorvatské republiky, tjzn. provádění nezbytných činností s neustále intenzivnějším prováděním hygienických opatření).

Při nezbytném opouštění ubytovacího zařízení se doporučuje používat masku nebo pokrývku nosu a úst, udržovat fyzickou vzdálenost nejméně 1,5 metru od ostatních osob a provádět hygienu rukou. Ruce by se měly umývat co nejčastěji teplou vodou a mýdlem a / nebo používat dezinfekční přípravky pro ruce, které by měly být dobře vtírány do dlaní, a nedotýkat se obličeje, úst, nosu a očí.Nezapomínejme

Samozřejmě, nařízení o hygienických opatřeních a odstupech a souvisejících protiepidemiologických doporučení by měli dodržovat všichni, nejen na území Chorvatské republiky.

 

  •  
  • 75
  •  
  • 2
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Komentáře


https://comkli.com/
Next Post

Statistiky - turismus a Covid-19 v Chorvatsku

Téma: turismus, cestování, dovolená u moře, Chorvatsko, zdraví, virus, Covid-19, koronavirus   O víkendu vstoupilo […]
covid-19 v Chorvatsku, dovolená, opatření v Chorvatsku